۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

فرآیند تبدیل جامد به بخار را تصعید گویند

تهران داره گریه می کنه .
نمی تونم خودمو پیدا کنم . نمی تونیم خودمونو پیدا کنیم . خسته شدم از این وضع . کاش جرئتشو داشتم که تمومش کنم . اون از تو که یه ماهه ازت خبری ندارم و بهت زنگ نمی زنم . اینم از من . هر چند وقت یه بار جمع می شیم ، همه پشت ماسک هامون . هیشکی بیرون نمیاد ، همه همون پشت می مونیم . انقدر می خوریم و می کشیم و بالا پایین می پریم که آخر شب هرکس مثل جنازه می افته یه گوشه ، تو تاریکی . با یه سطل پلاستیکی تو بغلامون که بهترین رفیق لحظه مونه . بعد صبح پا می شیم ، جنازه هامون رو از نو می اندازیم رو دوشمون و لیز می خوریم توی اتوبان ها . هر کس یه سمتی . بغضامونو قورت می دیم و از پشت شیشه ی ماشین ها آسمون رو نگاه می کنیم . تهرانه که داره گریه می کنه .