۱۳۸۷ مرداد ۲۳, چهارشنبه

خیلی زیاد ...

کتاب می خوانم ... فیلم می بینم ... اوریگامی می سازم ... مجله های قدیمی را ورق می زنم ...


تاثیری در گذر زمان ندارند ...


سی روز خیلی زیاد است ... خیلی زیاد ...

هیچ نظری موجود نیست: