۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

جرم شیرین دهنان نیست که خون می ریزند / جرم صاحب نظران است که دل می بازند


این تراژدی بشری است که آدم ها همدیگر را نمی فهمند و وقتی از دست می دهند باز معنایش این نیست که فهمیده اند بلکه می کوشند از دست داده ها را دوباره به دست بیاورند .


از گفت و گوی امید روحانی با عباس کیارستمی / دوماهنامه ی نافه