۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

مرثیه


عصر جمعه ام .
لحظه هایم مصیبت بار ،
می میرند .هیچ نظری موجود نیست: