۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه
حالا
تو پشت کوه هایی .
بین من و تو کوه است و شهر است و خیابان است و آدم ،
و این پنجره ،
و این کرکره که نیمه باز است
مثل رابطه .
حالا
تو پشت کوه هایی .