۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه


می ترسم که


ســـــــــلام کردم و با من به روی خندان گفت                    که ای خـــــــــمارکش مفلس شراب زده
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای                   ز گنج خانه شده خیـــــــمه بر خراب زده
وصال دولت بیـــــــــــــــــدار ترسمت ندهند                    که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده


۱ نظر:

sara گفت...

بهترین کار همینه در حال حاضر
خفتن در آغوش بخت خواب زده