۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

تونل صدر بسته بود و غمت راه نمی دادتو بگو این شهر ، شهر اتوبان های بی نهایت ، خیابان های بی انتها ، کوچه های تا ابد . تو که می روی اتوبان ها گریه می کنند ، خیابان ها می میرند ، کوچه ها بن بست می شوند .‏