۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

شبانه روز


هزار روز
هزار شبانه روز
هزار شب هزار روز
هزار شب تا روز
همه بی تو۴ نظر:

ناشناس گفت...

نوشته هات پخته تر و تلختر شده. خبر داشتی؟

نازی گفت...

اون نظر بالایی مال منه. با این بلاک اسپات همیشه مشکل دارم.

بهروز گفت...

جدی ؟ خب فکر می کردم تغییر کرده باشه ولی به پخته تر فکر نکرده بودم D: مرسی .
تلخ ترم خب شاید چون هرچی آدم می ره جلوتر تو زندگی ، قضیه براش سنگین تر می شه (:

باران گفت...

روز و شب ِ دل سنگ...که "بی تو " از روی من ِِ "با تو" میگذرن:(