۱۳۸۶ مرداد ۲۲, دوشنبه

تبلور انسانيت ...

ای کاش به دنبالش رفته بودم.

تئاتر ...

پی نوشت ۱ : حیف شد . دنیای هنر استعداد مسلمی را از دست داد!

پی نوشت ۲ : هنوز هم د یر نشده ها ...

پی نوشت ۳ : بگیر بکپ ا ینقدر رو مغز من مارش نرو

پی نوشت ۴ :مرده شور نیو تن رو ببرن با ا ین علمی که پا یه گذاری کرد شا ید هم گالیله

پی نوشت ۵ :درود بر سر چارلی چا پلین

پی نوشت ۶ :یکی ا ین چراغ رو خاموش کنه...

پی نوشت ۷ :کلا با پی نوشت حال می کنیم !!!

پی نوشت ۸ :چرا دست بردار نیستی؟ امشب حتی وقتی در اوج قهقهه به سر می بردم در منتها الیه چپ مغزم به نشخوار مشغول بودی...

۱۱ نظر:

يه دختر الکلی گفت...

برگشته ام ...

انديشه ام به روز است ...

دوست داشتی سری بزن رفيق !

خاتون گفت...

۱)نميشناسم...

۲)خوب دير نشده...

۳)مارش يعنی چی؟

۴)مرده شور ليلی را هم ببرن

۵)درود بر شانس خاتون

۶)خاموشه

۷)من هم

۸)امشب از اون شباس....

آب رنگ گفت...

برو!

تکنولوژی خريت گفت...

ما ... جفتک الکی میپرانيم

ما ... سوگند یاد میکنیم تا به امروز کار زشت انجام نداده ایم

ما ... در پارادکس روزگار به عر عر افتاده ایم

شما ... مارا به خریت ما عفو کنید

تکنولوژی خريت گفت...

فی الواقع جفت الکی نوشتاری میپرانيم

خاتون گفت...

اوممممممممم

مگه لينکيدن هم اجازه ميخواهد؟

پس ما کلی بی ادب ميباشيم؟

خرمگس گفت...

دير شده؟

عمو گفت...

ابی به روایت امام رضا

استامينوفن گفت...

بيخيال رفيق ... بفرما استامينوفن ؟

خاتون گفت...

...........

تکنولوژی خريت گفت...

پايه ايم قربانت بچسبم