۱۳۸۶ مرداد ۱۰, چهارشنبه

آرزو

 گاهی اوقات آرزو می کنم که ای کاش یک فیتو پلانکتون بی آزار بودم که در آبهای آزاد برای خودم زندگی می کردم...

برای خودم فوتو سنتز می کردم و هیچ کاری به هیچ کس نداشتم.

ای کاش...

پی نوشت: پلانکتون آزارش به فیتو پلانکتون می رسد و آن را می خورد . پس بی آزار نیست. من نمی خواهم پلانکتون باشم!

۲ نظر:

پويا مسئول حمايت از امثالک گفت...

الان منم يک لحظه رفتم تو اون حس...آره حسه بدی نبودش...انگار خوشم اومد...

مانيسا گفت...

آرزو کن که هيچ کس نتواند به کسی ظلم کند اون وقت به تو هم ظلم نمی شود