۱۳۸۸ دی ۱۷, پنجشنبه

Show must go on

می دانم که ابتدا دوران کودکی است ، مدرسه است ، رفقا ؛ بعد روزی فرا می رسد که در آن روز انسان امتحان می دهد ، گواهی نامه می گیرد . روزی که انسان با دلگرفتگی از آستانه ی دری عبور می کند و در ورای آن ناگهان برای خود مردی می شود . آن وقت قدم انسان با سنگینی بیشتری به روی زمین گذاشته می شود . از همان موقع انسان به طرف زندگی گام بر می دارد ، اولین گام هایش را ...خلبان جنگ ، آنتوان دوسنت اگزوپری

۲ نظر:

Hans Schnier گفت...

ناکجا آبادت عوض شده، اومده رو زمین. مبارک باشه. قبلیه دلتو زد؟

بهروز گفت...

مرسی ، نه دیدم زیادی سرم تو ابرا باشه به هیچ جا نمی رسم ، گفتم باید از همین زمین شروع کرد حالا فعلا D: