۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه


" زندگی یه دیگه ، آدمو گریم می کنه ... "


همه فرزندان خانم آغا / حسین کیانیهیچ نظری موجود نیست: