۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

آونگ رهایی ز ته غار بیامد !


حواستان را جمع کنید . از این به بعد شما با یک خر نسبتا فهیم مهندس طرف هستید .پی نوشت : یعنی می خواهم اینجور ملتفتتان کنم که کم الکی نیست ... بعله ، پس چی !۱ نظر:

Samaneh گفت...

ya'ni defa kardi raft peye kaaresh?jaaye man too defaaet khaali boode