۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

صداش در نمی آد

یه بنده خدایی بود که می خوند :

" عاشقم من ، عاشقی بی قرارم

کس ندارد ، خبر از دل زارم ... "

یه بنده خدای دیگه ای می خوند :

" ای قشنگ تر از پریا ، تنها تو کوچه نریا

بچه های محل دزدن ، عشق منو می دزدن ، عشق منو می دزدن ! "

یه بنده خدای دیگه ای ام هست که هیچی نمی خونه . صداش زیاد خوب نیست ...