۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

برو بابا دلت خوشه


بدون اختیار می آردمون تو این دنیا ، تو این زندگی همش درد و سختی داریم ، بعد از مرگ هم که می بردمون جهنم ؛ تازه ادعاشم می شه عادله !