۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

فین


آنقدر محکم فین کرد که مغزش پاشیده شد کف کاسه ی دست شویی . بعد از مدت ها بالاخره سبکی را در بینی اش احساس کرد .