۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

فان مع العسر یسراً


به اون سختی دوستت دارم ،
به این آسونی دوستم نداری ...هیچ نظری موجود نیست: